accessibility

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

Hazánkban gróf Széchenyi István ismerte fel a lóversenyzés és a versenylótenyésztés jelentôségét. 1822-ben barátjával, báró Wesselényi Miklóssal importálják az elsô telivéreket. A magyarországi lóversenyzést a nemzeti egység megteremtése és a hazai lótenyésztés fejlesztése érdekében gróf Széchenyi István indította útjára 1827-ben. Ugyanekkor megalakítja a Magyar Lovar Egylet elôdjét, az Állattenyésztési Társaságot. A hazánkban tenyésztett angol telivérek elsô méneskönyvét gróf Nádasdy Tamás 1832-ben jelentette meg, a további méneskönyveket 1918-ig az Osztrák Jockey Clubbal közösen adták ki, majd az elsô világháború után, 1921-ben újra a Magyar Méneskönyv I. kötete jelent meg, napjainkban pedig már a XXIX. kötet van elôkészületben . Széchenyi munkásságának köszönhetôen a lóversenyzés, az angol telivér és annak köztenyésztési jelentôsége miatt a fajta iránti érdeklôdés mind nagyobb lett. Az 1853-ban létrehozott kisbéri katonai ménes feladatául a telivér- és félvértenyésztést tûzték ki. Ez maradt a feladata az után is, hogy a kiegyezést követôen a magyar állam tulajdonába került. Mûködése a XIX. század végére telivértenyésztésünk aranykorát hozta el. A folyamatos, szakszerû importok eredményeként a telivértenyésztés európai élvonalába kerültünk. Az értékes importokba fektetett tôke megtérült, kisugárzása lehetôvé tette a kisebb tenyésztôk számára is a világszínvonalú tenyésztôi munkát. Így születhetett meg 1874-ben Kincsem, az 54 versenyben veretlen csodakanca, mely 6 ország 12 városában versenyzett veretlenül. Itt nevelték Kisbért, az Epsomi Derby- és a párizsi Grand Prix-nyerôt. A telivértenyésztésbôl származó kiváló fedezômének hatására a XIX. század végére a magyarországi félvérló-tenyésztés is nemzetközi színvonalra emelkedett. A jól szervezett és érdekes, színvonalas versenyeknek köszönhetôen nagy volt a fogadási kedv, s így a Magyar Lovaregyletnek nem voltak anyagi gondjai. 1890-ben központi versenylótréning-telepnek megvásárolta Alag pusztát, ahol a világ egyik legkorszerûbb tréningcentrumát építette fel, s a községet is támogatta. 1925. május 9-én nyitotta Európa egyik legszebb versenyterét, a Kincsem Parkot, irodaés bérházat épített a Belvárosban, miközben anyagilag támogatta a humán sportokat! A háború után, 1946-ban a versenyzés és a tenyésztés néhány megmaradt telivérrel és félvérrel kezdôdött. Tíz év múltán Roppant és Imi, aztán pedig Imperial vívott ki nemzetközi sikert, majd a régi idôk sikereire emlékeztetô futamok zajlottak a Kincsem Parkban. A válságok, a nehéz évek telivértenyésztésünket is sújtották. A fellendülés, az újabb aranykor akkor várható, ha a lóversenyrendezés és az ahhoz szorosan kapcsolódó lóversenyfogadás-szervezés megújul és fejlôdési pályára lép. Két évtized gazdátlansága után most ezen a területen határozott fejlesztési szándék érezhetô. Az angol telivér lófajtát atlétikus képességei, gyors reakcióképessége és nem utolsósorban kimagasló intelligenciája alkalmassá teszi sikeres helytállásra a lovassportok számos területén, illetve más lófajták nemesítésére. Az angol telivér közremûködésével kitenyésztett kisbéri félvér, furioso-north star, illetve nóniusz fajták képviselôi között is eredményesen szerepelnek a telivér apaságú egyedek. A világ sportlófajtáiban, a holsteiniben, a hannoveriben, a holland melegvérûben, a trakehneniben, a francia hátasban stb. rendszeresen feltûnnek egy-egy angol telivér kiváló képességû utódai. Ugyanakkor nem egy angol telivér versenylókarrierje után maga is kiváló sportló, ugróló lett, ilyenek voltak Antaryl, Fáklyás, Francia, Kemál. A lóversenypályák (Kincsem Park, alagi tréningtelep) az állami Nemzeti Lóverseny Kft. tulajdonát képezik, azok mûködtetése, valamint a lóversenyek szervezése, rendezése a Nemzeti Lóverseny Kft. feladata. Az angol telivér tenyésztésében a fajtafenntartó munkát a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztô Egyesület végzi. Az Egyesület célja és feladata az angol telivér fajta magyarországi tenyésztésének minôségi fejlesztése, mely munkája során együttmûködik a versenyek szervezésével, rendezésével, valamint a versenylovak futtatásával foglalkozó szervezetekkel.

Kapcsolat

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
  • +36 30 587 6398
  • hun.studbook@gmail.com
  • 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
  • https://angolteliver.com
Lófajták