accessibility

Lófajták

magyar hidegvérű

magyar hidegvérű

 • Fajtakód HV

Fajta története A hidegvérű ló rövid története Magyaroszágon A hidegvérű ló a Kárpát-medencében I. A hidegvérű ló megjelenése a Kárpát-medencében nem tisztázott, de még ma is gyakran vitatott kérdés. Az ilyen fajta ló már a középkorban is élt e területen, amely feltehető, hogy hadizsákmányként került hozzánk. BÖKÖNYI (1962) ilyen csontanyagot említ Tiszalökről „egy metakarpust, amely 154 cm magasságú lóból származik” Ez azonban csak kivételes...

Furioso-North Star

Furioso-North Star

 • Fajtakód FN

A fajta kialakulása a Császári és Királyi Ménesintézet megalakulását követően 1841-ben kezdődött el. A hadászathoz szükséges nagy rámájú, csontos, tömeges, jó munka készségű egyedek előállítása volt a cél. A fajta alapító ménjei Furioso Senior és North Star Senior, mind ketten angol telivérek, jó csont alappal, szikár lábszerkezettel és kiemelkedő küllemmel, mely jó tulajdonságaik rendre megjelentek az utódokban és tették őket arra alkalmassá, hogy meghatározó...

kisbéri-félvér

kisbéri-félvér

 • Fajtakód KB

Kisbéri fajtatörténet A fajta a Komárom megyében a Győrt és Székesfehérvárt összekötő út mentén fekvő településről kapta a nevét, ahol a Batthyány család az 1758-59-ben megszerzett birtokon az akkori idők igen korszerű gazdaságát rendezte be. A birtok tulajdonosa Batthyány Kázmér és testvére Gusztáv eredményes angol telivér tenyésztő és sikeres futtató is volt. Batthyány Kázmért az 1848-48-i szabadságharcban játszott szerepéért távollétében jelképesen kivégezték és elkobzott...

gidrán

gidrán

 • Fajtakód GI

Az 1784-es császári/királyi határozattal alapított, működésének első nyolcvan évében közvetve a katonai érdeket szolgáló mezőhegyesi ménes az idők folyamán az arab eredetű gidrán, a furioso és north star angol versenyló mének által formált angol félvér és a normandiai vérből kiinduló nóniusz fajtát tenyésztette ki. A világon szinte egyedülálló birtoktörzsnek fő céljául kiváló mének előállítását tűzték ki, amelyek a köztenyésztést szolgálva az országra jellemző igénytelen...

magyar félvér

magyar félvér

 • Fajtakód MV

Az egyesület hiánypótló, hiszen ha kanca származása hiányos, vagy „vegyes” (amit korábban is „magyar félvérnek” neveztek, például furioso anya és lipicai apa csikója), akkor eddig nem tudott egyesülethez kapcsolódni.   Ezen kancák törzskönyvezését szeretné végezni ez az új szervezet, amennyiben erre a tenyésztők igényt tartanak, és az egyesület megkapja a tenyésztőszervezeti elismerést. A tervek között szerepel a kancák egy jelentős részének elbírálása, igény esetén ménjelöltek...

nóniusz

nóniusz

 • Fajtakód NO

Történet A fajtát alapító Nonius – melyet később Nonius Seniornak neveztek el – nevű fiatal mén a napóleoni háborúk alatt hadizsákmányként került az osztrák kincstár tulajdonába, és tizedmagával a mezőhegyesi ménesbirtokra beosztásra.  A normandiai Calvadosban született anglonormann fajtájú ló volt, átlagos küllemmel és viszonylag nagy méretekkel. 1816-tól 1822-ig tartó tenyészműködése során 79 mén-, va­lamint 122 kancaivadéka  született, melyek közül 15 nyert törzsménbesorolást.  A fajta...

lipicai

lipicai

 • Fajtakód L

Származása, eredete: A fajta eredete több mint 400 évre nyúlik vissza, amikor 1580. május 19-én döntés született egy hercegi ménes felállításáról a köves, karszt-tetőn fekvő Lipizzán. A császári udvar számára kívántak itt kiváló, tűrőképes, a pompát, a gazdagságot minden jellegében mutató lovat előállítani. A tenyésztés a kor divatjának megfelelően spanyol lovakkal indult, de egész Európában kutattak olyan mének és kancák után, amelyek a kívánt...

angol telivér

angol telivér

 • Fajtakód AT

I. Jakab (1603-1635) uralkodása alatt Angliában virágzásnak indult a lóversenyzés. Az ősi kelta ló, a galloway legjobb kancáit keleti ménekkel, arab, török és berber import lovakkal keresztezték, hogy egy tetszetős és gyors versenylovat kapjanak. Ez a ló képezte a fajta kiinduló állományát. A 16–17. században leginkább arab lovak befolyásolták a fajtát, ez idő tájt körülbelül 160 mén érkezett Arábiából, Törökországból és Berberisztánból. A keleti...

arab telivér

arab telivér

 • Fajtakód OX

Az arab telivér az emberiség történelmének legősibb kultúrfajtája, amely a Kr.e. 3. évezredben Közép-Ázsiából terjedt el az akkori perzsa birodalom területén, de igazi őshazájának az Arab-félszigetet és a mai Egyiptom területét tekinthetjük. A szélsőséges klímájú, csapadékban szegény vidéken és az ókori birodalmak hadseregeinek kíméletlen igénybevétele következtében egy acélos, kemény és kitartó teljesítményre képes, de egyben nemes és szép küllemű lófajtává alakult, amely szinte valamennyi...

shagya arab

shagya arab

 • Fajtakód SH

A bábolnai arab, vagy ahogyan azt ma világszerte jobban ismerik, a Shagya-arab a történelmi Magyarországon és később az Osztrák-Magyar Monarchia területén alapított ménesek, Bábolna, Mezőhegyes és Radautz (Rádóc) által tenyésztett arab fajta, mely elsősorban európai térhódítása után annak a különböző nemzetek zárt törzskönyve alapján továbbtenyésztett változata. A fajta kialakulását az Udvari Haditanács 1816-ban hozott parancsának köszönheti, melyben elrendelték, hogy a Bábolnán álló, elsősorban keleti...

magyar parlagi szamár

magyar parlagi szamár

 • Fajtakód IA

A szakirodalom szerint a szamarat a Nílus felső folyásvidékénél, az i.e. IV. évezredben háziasították. Az előkerült szamárkoponyák esetében valószínű, hogy már háziállatról van szó, de nehéz bizonyosat állítani ugyanis a korai háziállat csontok még nem különíthetők el egyértelműen a vad ősétől      Ősei, – az afrikai vadszamarak –, néhány évezrede még óriási területeken éltek a Szomáli-félszigettől Marokkóig. Feltételezések szerint a vadszamaraknak mind a három ismert...

akhal teke

akhal teke

 • Fajtakód AH

Az Akhal Teke fajta története nagyon messze nyúlik vissza: 2-3000 évet kell visszamennünk a történelemben. A nagy ókori kultúrák és a végtelen sztyeppe határára, ahol a selyemút elágazik a kor nagy birodalmai felé. A földrajzi tér meghatározása fontos. A Kaszpi-tenger, az Aral-tó, a Tien-san és a Pamír határolják. Amit közrefognak, azt nevezhetjük Közép-Ázsiának. Talán még fontosabb merre van kijárata. Keletre egy szűk átjárón, a...

magyar sportló

magyar sportló

 • Fajtakód MF

A magyar sportló, más néven mezőhegyesi sportló, a legfiatalabb fajta hazánkban, melynek felügyelő szerve a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete 1990 óta működik. A fajta lóállománya nem köthető egyetlen helyszínhez vagy méneshez sem, a tenyésztés nagyrészt magántulajdonban lévő az ország legkülönbözőbb részein élő egyedeken alapul. A rendszer, melyen a fajta tenyésztése alapul, megfelel a hazánkban érvényesülő piaci viszonyoknak. A fajtába felvehető lovak kiválasztása illetve teljesítményük...

welsh póni

welsh póni

 • Fajtakód WH

A welsh pónik története a kelta időkig nyúlik vissza. Amikor a kelták a brit szigetekre érkeztek, a keleti vérű lovaik keveredtek az eredetileg itt élő észak-atlanti pónikkal. Ekkor alakult ki a fajtára jellemző nemesség. A zord klímájú walesi tartomány egyre szívósabbá és ellenállóbbá tette az itt élő lovakat. Walesben a mai napig él a hegyekben egy vad állomány, bár létszámuk az utóbbi időben nagyon...

ügető

ügető

 • Fajtakód UG

Az ügető kialakulását az az igény alapozta meg, hogy viszonylag nagy távolságot gyorsan lehessen leküzdeni, erre pedig az ügetés jármódban haladó ló a legalkalmasabb. A gyors lovak megjelenése pedig megalapozta a versenyzést Amerikában és Oroszországban, majd a XIX. század közepétől kezdve Európa más országaiban is. Az ügető kifejezett versenyló, a fajta kialakulására és fejlődésére a versenyzés meghatározó befolyással van. Az ügető tenyésztése sajátos, hosszú...

hucul

hucul

 • Fajtakód HL

A Kárpátokban, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galicia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén kialakult primitív lófajta. A hucul nép hazája az Észak-Keleti erdős Kárpátokban a „huculvidék” (Huzulei), amelyik Kelet-Nyugat irányban 200 kilométerrel, Észak-Dél irányban 100 kilométerrel jellemezhető. A vidék viszonylag száraz, silány vegetációjú, az 1800-as években alig lakott, lóval is szinte megközelíthetetlen vad terület. Az itt...

shetland póni

shetland póni

 • Fajtakód SD

A shetland pónik szülőföldje a Shetland-szigetek. Ez 117, hegyvidékkel tarkított szigetcsoportot foglal magába, s összes területe 1430 négyzetkilométer. Az Északi tenger, továbbá az Atlanti-óceán határán fekszik, a 60-61. szélességi fokon, Skóciától 200 kilométerre északra, Izlandtól 800 kilométerre délre, Norvégiától 300 kilométerre nyugatra. Igen zord éghajlatú vidék. A Shetland-szigetek területének több mint 90%-át extenzíven hasznosítják, és mindössze 3,5 százaléka alkalmas szántóföldi növénytermesztésre. Hepehupás felszínének nagy...

fjord

fjord

 • Fajtakód FD

Eredeti tenyésztésterülete Norvégia nyugati partjától az északi területekig terjedt, majd tért hódított előbb Svédországban, azután Dániában. Ma Norvégia, Dánia és Svédország olyan honos pónifajtájának tartják, amelyik kitűnően alkalmazkodott kialakulási helyének természeti viszonyaihoz. A Svédország, Norvégia és Finnország területén csoportokban élt Przewalski-féle ló egyenes leszármazottjának tekintik. Ezen a területen vadlovak, minden bizonnyal, már legalább 2000 éve éltek. A Przewalski lóhoz való genetikai közelségére utal az...

haflingi

haflingi

 • Fajtakód HI

Származási helye Tirol. A terület őshonos, kistermetű lovai képezték a fajta alapját, amelyek a tiroli paraszt hegyi málhás lovaként végezték mindennapi munkájukat. Tudatos tenyésztése az 1800-as évek utolsó negyedében indult el, az 1874-ben Dél-Tirolban született 249 Folie nevű mén felvásárlásával és felállításával. E ménnek még két fia, az 1887-ben született 14 Folie és az 1897-es születésű 252/233 Hafling játszott szerepet a fajtává válásban. A...

sport póni

sport póni

 • Fajtakód PO

A fajtanév megjelölés nem egységes, értékmérő tulajdonságában nem mélyen rögzült fajtát, hanem egy típust jelöl. Genetikai értelemben egy szintetikus populáció. Sem földrajzi területhez, sem hosszú hagyományhoz nem kötődik. Megjelenése törvényszerű mindazokon a helyeken, országokban, ahol a gyermek lovassportnak kultusza van. Az európai országok többsége mára kialakította a maga sajátságos sportpóni típusát, amit minden országban sportpóni fajtaként ismernek el. Ez a szintetikus fajta elsősorban a...

Magyar Hidegvérű (MURAKÖZI)

Magyar Hidegvérű (MURAKÖZI)

 • Fajtakód MK

Muraközi Ló Jelenleg a magyar hidegvérű ló egy könnyedebb, kitartóbb ügető munkára képes változata, mely küllemében hordozza a noriker fajtacsoport jegyeit. A muraközi ló élénk mozgású, jó munkakészségű, fogatban és nyereg alatt egyaránt hasznosítható típus. Természetéből adódóan akár terápiás ló is képezhető belőle. Küllemi sajátosságai: Feje a testtel arányos, kicsi, finom, szemei élénkek, kifejezőek. Nyaka magas illesztésű, középhosszú, izmos, egyoldalra fésülhető sörénnyel. Marja jól...